Giá cả

KEM, BƠ, SỮA, CHEESE

 • Whipping cream
  • Anchor (hộp 250ml): 55,000 (Phương Hà)
  • Anchor (hộp 1L): 117,000 (Lan Trinh) 123,000 (Metro), 130,000 (Phương Hà), 137,400 (MaxiMart)
 • Bơ (butter)
  • Anchor (thanh 227g): 75,000 (Phương Hà)
  • Emborge (thanh 200g): 64.000 (MaxiMart), 65,000 (Phương Hà)
  • Vô hiệu (cục 200g): 30,000 (Phương Hà)
  • Vô hiệu (cục 500g): 91,000 (Lan Trinh)
  • Vô hiệu (cục 1Kg): 170,000 (Lan Trinh)
 • Bơ thực vật (magarine)
  • Tường An (hộp 200g): 11,600 (LotteMart), 15,000 (Phương Hà)
 • Bơ đậu phộng (peanut butter)
  • Golden Frame (hũ 170g): 26,000 (tiệm tạp hóa)
 • Shortening
  • Vô hiệu (bịch 500g): 30,000 (Phương Hà)
 • Mascarpone cheese
  • Tatua (bịch 250g): 75,000 (Phương Hà)
 • Cream cheese
  • Kraft Original Philadelphia (thanh 250g): 90,000 (Phương Hà)
  • Anchor (cục 1Kg): 180,000 (Lan Trinh) 190,000 (Phương Hà)

MUỐI, ĐƯỜNG, BỘT

 • Bột mì đa dụng / Bột mì số 8 (flour / all-purpose flour / plain flour)
  • Interflour (bịch 1Kg): 17,100 (LotteMart), 20,000 (Phương Hà)
  • Prima Flour (bịch 1Kg): 46,000 (Phương Hà)
 • Bột bánh mì (bread flour)
  • Interflour (bịch 1Kg): 19,100 (LotteMart), 20,000 (Phương Hà)
 • Bột bánh bông lan (cake flour)
  • Interflour (bịch 1Kg): 17,100 (LotteMart), 20,000 (Phương Hà)
 • Bột năng (tapioca starch)
  • Bích Chi (bịch 400g): 9,800 (MaxiMark)
  • Vĩnh Thuận (bịch 400g): 12,100 (LotteMart)
 • Đường cát trắng (granulated sugar)
  • Biên Hòa (bịch 500g): 11.400 (LotteMart)
 • Đường bột (powder sugar)
  • Vô hiệu (bịch 500g): 16,000 (Phương Hà)

GIA VỊ & RAU NÊM

 • Bột quế (grounded cinnamon)
  • Vô hiệu (bịch 11x8cm): 20,000 (Phương Hà)
 • Hạt thìa là Ai Cập (cumin seed)
  • Vô hiệu (bịch 11x8cm): 20,000 (Phương Hà)
 • Hương thảo (rosemary)
  • Vô hiệu (bịch 11x8cm): 20,000 (Phương Hà)
 • Húng tây / xạ hương (thyme)
  • Vô hiệu (bịch 11x8cm): 20,000 (Phương Hà)
PHỤ LIỆU, PHỤ GIA
 • Bột nổi (baking powder)
  • Wang-Fu (hũ 454g): 45,000 (Phương Hà)
 • Bột soda / Muối diêm (baking soda)
  • Arm & Hammer (hộp 454g): 30,000 (Phương Hà)
 • Men làm bánh mì instant (instant dry yeast)
  • Mauripan (gói 12g): 3,000 (Cường Dung)
 • Bột ca cao (cocoa powder)
  • Premier (bịch 200g): 60,000 (Phương Hà)
  • Vô hiệu (bịch 100g): 20,000 (Phương Hà)
  • Vô hiệu (bịch 1Kg): 170,000 (Phương Hà)
 • Bột trà xanh (matcha)
  • Vô hiệu (bịch 50g): 65,000 (Cường Dung)
 • Phẩm màu (food coloring)
  • Rayner’s Red (chai 28ml): 22,000 (Thái Hòa), 25,000 (Phương Hà)
CHOCOLATE
  • Hershey Special Dark (thanh 120g): 59,600 (MaxiMart), 60,000 (Phương Hà), 65.000 (Thái Hòa)
  • Hershey Special Dark (thanh 192g): 88,000 (MaxiMart), 90,000 (Phương Hà)
  • ISIS Luxury Belgian Dark chocolate 70% cacao (thanh 100g): 55,000 (Phương Hà), 73,700 (MaxiMark)
BÁNH
 • Lady Fingers
  • Lago Savalardi (bịch 200g): 45,000 (Phương Hà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s